werkzaamheden Sportcentrumlaan

Sportcentrumlaan (vanuit Tuddern) en Jan Steenstraat blijven gesloten

tot en met 15 oktober in verband met werkzaamheden door de firma Heijmans.

Zwembad is echter wel bereikbaar via Jaqueline Roufsweg (bij rotonde rechtdoor, eerste straat rechts)

of via dr. Nolenslaan.