Huisregels

Huisregels

Wij willen graag dat u als gast van ons zwembad optimaal gebruik kunt maken van onze faciliteiten. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u deze regels na te leven.

·         Kinderen onder de 10 jaar òf zonder diploma: altijd onder begeleiding van iemand van 18+ in badkleding die zwemvaardig is.

.         Voor kinderen tot 12 jaar zonder een zwemdiploma is het dragen van zwemvleugels verplicht.

.         Om in het wedstrijdbad te worden toegelaten moet men minimaal in het bezit zijn van een A-diploma of voldoende zwemvaardigheid bezitten.

Deze zwemvaardigheid wordt bepaald door de aanwezige toezichthouder.

.         U dient altijd in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs. Dit dient u bij navraag aan ons personeel te kunnen overleggen.

.         Huisdieren zijn in ons gehele zwembad verboden.

·         Let op uw spullen; maak gebruik van de aanwezige lockers.

·         Er zijn camera’s aanwezig voor uw en onze veiligheid.

·         Badkleding is verplicht en u dient voordat u het water ingaat gebruik te maken van onze douches.

·         Schoenen zijn in het binnenbad verboden vanaf het ‘blote-voeten-deel’ achter de garderobes.

·         Rennen rond de baden in de zwemzaal is verboden.

·         Het is verboden te roken in welke vorm dan ook.

·         Glas is verboden.

.         Het gebruik van alcohol onder de 18 jaar is verboden. Indien u alcohol gebruikt kunnen wij u om een legitimatie vragen. Dronkenschap wordt niet getolereerd.

.         Bij grote drukte kan het management van het zwembad onze openingstijden aanpassen of het zwembad of een deel daarvan (tijdelijk) voor nieuwe bezoekers sluiten.

.         Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het zwembad en/of faciliteiten, worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten die hieruit voortvloeien.

.         Bezoekers met een medische beperking (b.v. epilepsie) dienen dit vooraf te melden bij het toezichthoudend personeel.

.         In verband met de wet op de privacy is fotograferen en filmen in geen enkel geval toegestaan zonder de toestemming van de betreffende persoon.

In de garderobe is het ten strengste verboden te fotograferen en te filmen.

.         Omwille van beveiliging en eventuele strafrechtelijke vervolging stemt u toe met de videobewaking in en rondom de accommodatie.

.         Er mag alleen in bassins worden gezwommen die op dat moment opengesteld zijn voor publiek.

.         Barbecues zijn niet toegestaan, elke vorm van (open) vuur is verboden.

 

U dient altijd de aanwijzingen van ons personeel op te volgen. De directie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in dit zwembad worden niet getolereerd.

Bij het plegen van een strafbaar feit of het niet opvolgen van deze huisregels wordt de politie ingeschakeld. Deze huisregels zijn schriftelijk te verkrijgen bij de kassa.