Amani-Zwemles

AMANI-ZWEMLES: ALS MEER AANDACHT NODIG IS

In zwembad De Nieuwe Hateboer is er 1 x 30 minuten gereserveerd voor de zogenaamde AMANI-zwemles. Dit is een speciale zwemles voor kinderen van 5 tot 10 jaar met 1 of meer bijzondere eigenschappen of beperkingen. De groepjes bestaan uit maximaal 4 kinderen. Dit kunnen kinderen zijn met Downsyndroom, een vorm van autisme, zwakbegaafdheid, een lichamelijke beperking, etc. Er wordt gestreefd naar een hoge mate van zelfredzaamheid. De aard en mate van beperking zal echter bepalen of er uiteindelijk een diploma behaald kan worden. De groep zwemt 1x per week 30 minuten. Bij de AMANI-zwemles kan geen uitspraak gedaan worden over de duur van de opleiding.
Omdat er maar een beperkt aantal kinderen kunnen deelnemen aan deze activiteit, willen wij selectief zijn bij de plaatsing van kinderen. Het criterium is dat het kind niet in staat is om binnen de reguliere zwemlessen mee te doen.
Het is niet mogelijk deel te nemen met een persoonsgebonden budget. Met een PGB mogen namelijk geen zwemlessen gefinancierd worden.

Contactpersoon Miranda Canaveira
Telefoon 046-4000212
E-mail mcanaveira@denieuwehateboer.nl
Doelgroep Kinderen met beperkingen van 5 tot 10 jaar
PGB Nee

Lestijden:

1x per week, 30 minuten les.

Alle kinderen met een beperking zijn welkom. In sommige gevallen is het nodig dat de begeleider mee in het water gaat. Dit gebeurt altijd in overleg met de zwemonderwijzer / coördinator.

Het aanmeldingsformulier en Intakeformulier zijn te verkrijgen bij de receptie van het zwembad, of te downloaden onder aan deze pagina.

Betaal inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarde geretourneerd!

Aanmeldingsformulier AMANI 2019-2020

Intake formulier AMANI