AMANI zwemles

Amani-Zwemles

AMANI-ZWEMLES: ALS MEER AANDACHT NODIG IS

Zwembad De Nieuwe Hateboer biedt zogenaamde AMANI-zwemles aan. Deze zwemles is speciaal voor kinderen met bijzondere eigenschappen of beperkingen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen zijn met: motorische achterstand, concentratieproblemen, leerachterstand, autisme, lichamelijke beperking, etc. Doordat het lesgroepje uit maximaal 4 kinderen bestaat, kan de zwemonderwijzer veel persoonlijke aandacht geven. Wij zijn selectief bij de plaatsing van kinderen, daar er maar een beperkt aantal kinderen kan deelnemen aan deze activiteit. Het criterium is dat het kind niet in staat is om aan de reguliere zwemlessen deel te nemen.
Er wordt gestreefd naar een hoge mate van zelfredzaamheid. De aard en mate van beperking zal echter bepalen of er uiteindelijk een diploma of certificaat behaald kan worden. Bij de AMANI-zwemles kan geen uitspraak gedaan worden over de duur van de opleiding.
Het is niet mogelijk deel te nemen met een persoonsgebonden budget. Met een PGB mogen namelijk geen zwemlessen gefinancierd worden.

Contactpersoon Miranda Canaveira
Telefoon 046-4000212
E-mail mcanaveira@denieuwehateboer.nl
Doelgroep Kinderen met beperkingen van 5 tot 10 jaar
PGB Nee
Lestijden: 1x per week, 30 minuten les op woensdag van 16.30-17.00 uur
In sommige gevallen is het nodig dat de ouder/begeleider mee in het water gaat. Dit gebeurt altijd in overleg met de zwemonderwijzer en coördinator.

Het aanmeldingsformulier en intakeformulier zijn te verkrijgen bij de receptie van het zwembad, of te downloaden onder aan deze pagina.
Betaald inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarde geretourneerd!