Diploma B

Heeft uw kind het A-diploma op zak? Dan gaan we oefenen voor B. De lessen duren 45 minuten.

Er zijn maximaal 15 kinderen per groep. Het onderwaterzwemmen is wel twee keer zo lang als bij het A-diploma.

Uw kind leert met zwaardere kleren zwemmen en gaat technieken van de zwemslagen verfijnen. En wat leert uw kind nog meer? Een lengtedraai, voetwaarts naar de bodem zakken en een mooie kopsprong. U zult genieten als uw kind deze kunstjes aan u showt. Als uw kind dit alles kan, staat het diplomazwemmen voor de deur. Neem opa en oma gerust mee naar dit unieke moment voor u en uw kind.

Lestijden: 2x per week, 45 minuten les.  

Op maandag en vrijdag om 16.00 uur.

Op woensdag en zaterdag waarbij woensdag om 15.00 uur en zaterdag om 09.15 uur.

Aanmeldingsformulier te verkrijgen bij de receptie van het zwembad, of te downloaden onder aan deze pagina.

Betaald inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarde geretourneerd!

Aanmeldingsformulier B extern 2019-2020