Zwemlessen

Zwemlessen algemeen
In Zwembad De Nieuwe Hateboer bieden wij het enige echte Zwem-ABC. In Nederland mag namelijk iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.
Zwembad De Nieuwe Hateboer heeft de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en wordt elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet u zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg u de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft u 4 zekerheden:
1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat iedereen in veilige handen is en met plezier naar de zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
2. U ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoe u aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
3. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat u kunt bepalen welke aanbieder het beste bij uw kind past. Tijdens de zwemles wordt u goed op de hoogte gehouden van de vorderingen.
4. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid!
Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over dit onderwerp op www.allesoverzwemles.nl
Maak uw keuze voor meer informatie:

Zwemles voor kinderen 

Onze zwemlessen worden gegeven door vaste lesgevers op vaste lesdagen en lesgroepen. Dit betekent dat uw kind in dezelfde vertrouwde groep zwemt totdat het diploma behaald is. De lessen worden uitsluitend gegeven door ervaren gediplomeerde professionals. Zij volgen het speciaal door het zwembad opgestelde zwemlesplan. Vanaf de allereerste les worden alle basiselementen op een speelse manier aangeleerd. Onze zwemonderwijzers geven groepsgewijs les, hebben inzicht in de vaardigheden van uw kind en differentiëren zodat elk kind op eigen niveau kan leren. De zwemlessen zijn in diep water, daarom maken wij gebruik van drijfmiddelen.
Normaal gesproken mag u niet bij de les kijken. Uw kind zal sneller afgeleid zijn en dit komt het leerproces niet ten goede. Vier keer per jaar is er kijk- en/of doedag, dan kunt u de vorderingen van uw kind zien.
Verder blijft u op de hoogte doordat wij zwemcertificaten gebruiken. Eventueel kunt u tijdens de laatste 5 minuten van de les vragen stellen aan de zwemonderwijzer.
Voor veiligheid voor en na de lessen wordt gezorgd. Er is altijd een medewerker aanwezig die uw kind begeleidt van en naar de les, zodat er geen kans is op ongelukjes.
Tijdens alle recreatieve uren mag uw kind op vertoon van de geldige zwemleskaart gratis vrijzwemmen onder begeleiding van een volwassene.
Ons lessysteem is gebaseerd op gemiddelden, maar er kunnen kinderen zijn die hiervan afwijken. Daarom houden de zwemonderwijzers de vorderingen van uw kind bij op het persoonlijke lesregistratieformulier. Zo is er altijd een direct overzicht van de vaardigheden die uw kind al beheerst. Eventuele problemen worden snel gesignaleerd.
Het zwem-ABC is opgebouwd rond 8 basiselementen: te water gaan, onder water, drijven, watertrappen, draaien, survival, ademhaling, en voortbewegen (enkelvoudige rugslag, schoolslag, rugcrawl en borstcrawl) Vanaf de allereerste les worden deze 8 basiselementen op een speelse manier aangeleerd. Door een logische opbouw naar het C-diploma toe worden de opdrachtjes steeds moeilijker en zwaarder.
Spel en speelse vormen zijn een belangrijk onderdeel van de zwemles. Niet alleen leert uw kind sneller door deze vormen, het zal ook meer plezier beleven en gemotiveerd blijven. Spelletjes en speelse vormen/opdrachten leveren geen onnodig tijdverlies op, maar verhogen juist de kwaliteit van het leerproces.
Vanaf het begin leert uw kind om te gaan met diep water. Ook wordt er vanaf het begin geoefend met en zonder drijfmiddelen. Op deze manier leert uw kind omgaan met alle (nieuwe) aspecten van het water. Het wordt sneller zelfredzaam en dus ook sneller zwemveilig.

Maak uw keuze voor meer informatie:

Diploma A:

http://www.denieuwehateboer.nl/?page_id=197

Diploma B:

http://www.denieuwehateboer.nl/?page_id=200

Diploma C:

http://www.denieuwehateboer.nl/?page_id=204