Keurmerk Veilig en Schoon

Keurmerk

Zwembad De nieuwe Hateboer heeft eind 2009 het keurmerk Veilig en Schoon ontvangen. In 2024 is het keurmerk verlengd tot 2025.

Met het behalen van het keurmerk wordt aangetoond dat het zwembad voldoet aan alle wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) wordt er gewerkt volgens verschillende regels en voorschriften op o.a. het gebied van Wetgeving Waterleiding en legionella preventie,  Milieubeheer, Brandveiligheid, ARBO en de HACCP-eisen voor de horeca. Het zwembad moet beschikken over een calamiteitenplan, een ontruimingsplan en een toezichtplan.

Nederland telt ongeveer 800 openbare zwembaden en in maart 2014 hebben ongeveer 217 zwembaden het Keurmerk Veilig en Schoon in hun bezit.
Het Management en de medewerkers van De Nieuwe Hateboer zijn er dan ook trots op dat hun zwembad dit branchekeurmerk dat staat voor een specifiek kwaliteitsniveau heeft verworven.

Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Ieder jaar wordt er door een keuringsbureau een controle uitgevoerd om te kijken of alles nog keurig wordt bijgehouden en in orde is.
Na drie jaar volgt er een uitgebreide toetsing en wordt bezien of we het keurmerk kunnen behouden. Natuurlijk zal het team zwembad erop toezien dat de regels steeds worden nageleefd zodat het keurmerk voor zwembad De Nieuwe Hateboer ook in de toekomst behouden blijft.

Calamiteitenplan-en onruimingsplan mei 2018

www.zwembadkeur.nl