Diploma A

Diploma A

Uw kind doorloopt 4 niveaus om het A-diploma te behalen (Krokodil, Kikker, Dolfijn en Pinguïn) Een lesgroep bestaat uit 10 tot 12 kinderen. De zwemonderwijzer differentieert, zodat ieder kind naar eigen kunnen kan leren. Na elk niveau krijgt uw kind een certificaat mee, waarop de geleerde vaardigheden vermeld staan.
Aanmelden is mogelijk vanaf 4 jaar en vanaf 5 jaar kan uw kind in De Nieuwe Hateboer leren zwemmen. In de afgelopen jaren is gebleken dat 90% van onze 5-jarige lessers het A-diploma behaalt binnen 60 klokuren (80 lessen) Het mag duidelijk zijn dat uw kind dan goed en veilig kan zwemmen!

Lestijden A-Opleiding: 2x per week 45 minuten les
Op maandag en donderdag tussen 16.00 en 18.15 uur.
Op woensdag tussen 13.30 en 16.45 en vrijdag tussen 15.15 en 18.15 uur.

Het aanmeldingsformulier is te verkrijgen bij de receptie van het zwembad, of te downloaden onder aan deze pagina.
Betaald inschrijfgeld wordt onder geen enkele voorwaarde geretourneerd